За сградата
about_litex_towerЛитекс Тауър е част от административно-търговски комплекс, предлагащ на обитателите си условия за бизнес и удобства от най-висок стандарт. Заедно с кулите на Софарма, Литекс Тауър съставя хармоничен ансамбъл от три мащабни офис-сгради, чиито силует решително се откроява в градския пейзаж на София.

Сградата притежава просторно, светло фоайе, отличаващо се със запомнящ се дизайн, при който умело се съчетават модерни архитектурни детайли и съвременни висококачествени материали. Срещу входа, за удобство на ползвателите, се намира уютно кафе, подходящо както за делови, така и за приятелски срещи. До кафето е разположена туристическа агенция, предлагаща организация на лични и бизнес пътувания.

Сградата разполага със съвременен и мултифункционален конферентен център, който благодарение на високата си функционална мобилност може да посрещне нуждите на различни по характер и мащаб събития. В непосредствена близост до конферентния център са разположени гардероб, зона за кетъринг, , санитарни и хигиенни помещения.

За ползвателите на сградата на нивото на конферентния център е осигурена топла връзка към търговската зона на комплекса, с разположени в нея заведения за хранене, търговски обекти, атрактивен фитнес център, банкови офиси. Етажите над конферентния център са офисни, позволяващи функционално зониране на площите, според изискванията на наемателите.

Литекс Тауър е „зелена“ бизнес сграда от ново поколение. Дизайнът и инфраструктурата на офисите отразяват най-модерните тенденции в европейската архитектурна школа и отговарят на най-високите изисквания за обитаване и експлоатация. Сградата разполага с иновативна фасадна система и пълна интеграция между техническите системи и инсталации, което гарантира ниски енергийни разходи и качествено ново усещане за светлина и комфорт.

Сградата предлага най-висок стандарт на работното пространство: светла височина 2.90 м., стъклени фасади от под до таван, малка дълбочина на застрояване с максимално дневно осветление, ниски нива на шум през фасадите, добра акустична среда в помещенията. Фасадата на Литекс Тауър е изпълнена с кристални външни стъкла, което на практика позволява преминаване на дифузна дневна светлина без никакво оцветяване, характерно за масово използваните слънцезащитни стъкла. През над 80% от работното време в Литекс Тауър е осигурена достатъчна дневна светлина в дълбочина на помещенията, без нужда от изкуствено осветление.

Сградата отговаря на всички изисквания към офиси клас А. Възможностите за адаптиране на работното пространство, според нуждите на обитателите са големи: контрол на щорите и осветлението, децентрализиран контрол на климатизацията, отваряеми прозорци, повдигнат инсталационен под и др. Системата за сградна автоматизация позволява пълен контрол и мониторинг на процесите и параметрите: осветеност, температура, влажност, пресен въздух и др. Възможността за вътрешно делене на офисите, според индивидуалните изисквания на наемателите позволява вариации в разпределенията, според изискванията на клиентите: с повече кабинети, с отворено пространство или смесени функционални схеми.

Общите части, фоайетата и санитарните помещения са изпълнени с висококачествени луксозни естествени материали.

Седемте високотехнологични асансьора се управляват чрез обща система за интелигентно управление на трафика, осигуряваща минимално изчакване в пиковите часове.

Зеленият покрив на ниското тяло на сградата допринася за подобряване качествата на въздуха в офисите и естествената вентилация. Озеленените покриви увеличават биоразнообразието в градската среда, спомагат за свързване на прашните частици във въздуха и намаляват нивото на шума. Литекс Тауър е известна с високоефективните енергийни разходи и специално приложените мерки за подобряване на микроклимата и комфорта за обитателите.

Двойната фасада е с вградени автоматизирани ретрооптични слънцезащити, управлявани от автоматизирана централизирана система. Ефектът на технологията е многопосочен: понижен пренос на лъчиста слънчева енергия в сградата през лятото при оптимална светлопропускливост за интериора и използване на естествена дневна светлина в дълбочина; понижена загуба на вътрешната топлинна енергия през зимата в комбинация с ефективно използване на слънчевата лъчиста енергия при гарантиран комфорт. Фасадното решение е обвързано със системите за климатизация/вентилация и осветление в цялостна концепция за енергийна ефективност.

Офис площи

8300 кв.м

Конферентен център

300 кв.м

Технически характеристики


КОНСТРУКЦИЯ
Стоманобетонна конструкция, олекотени ребрести плочи с обратни греди.

ФАСАДА
Последно поколение фасаден концептуален дизайн – адаптивна фасада. Специална разработка за Литекс Тауър, гарантираща ниско енергопотребление и висок комфорт.

ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ
Децентрализирана инсталация, осигуряваща максимална гъвкавост и намалено потребление. Отваряеми прозорци.

ПОД
Повдигнат под с мокет за всички офисни части, гранит за фоайета и търговски части.

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
Двойно независимо електрозахранване, осигурено едновременно от две независими подстанции, с допълнително резервиране от дизел-генератор.

BMS СИСТЕМА
Управление и контрол, оптимизация и денонощен мониторинг на всички системи и инсталации в сградата (контрол на достъпа, видеонаблюдение, алармени и охранителни системи, климатизация и вентилация и др.).

АСАНСЬОРИ
Седем високотехнологични пътнически асансьора с обща система за интелигентно управление на трафика, осигуряваща минимално време за пътуване и изчакване и силно намаляване на консумацията на електроенергия.

ЦЕНТРАЛНА ВАКУУМНА ПРАХОПОЧИСТВАЩА СИСТЕМА
Надеждност, безшумност, абсолютна чистота, оздравяване на атмосферата, пълна електробезопасност, икономия на полезна площ.